KRANFØRER

Publisert 25.01.2019

Vi søker kranfører for fast ansettelse.

Eventuelle spørsmål bes rettet til Tommy Karlsen på mob. 906 23 284, eller mail. tommy.karlsen@betongbygg.no.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner