Kurland Bofellesskap, Sarpsborg

29 leiligheter for demente på Kurland i Sarpsborg.

Byggherre: SOBBL Eiendom AS / Sarpsborg Kommune
Prosjekttype: Leiligheter
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 1999
Prosjektslutt: 2000

Prosjektet består av 4 bofellesskapsavdelinger med i alt 29 leiligheter for senil demente. I tillegg er det en dagsenteravdeling med plass til 10 dagpasienter. Bygningskonstruksjonen består av grunn fundamentering, betongvegger mellom leilighetene, og etasjeskille av plass-støpt betong. Fasademateriale er en kombinasjon av tre og lettbetong eller tegl.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner