Betongbygg med oppdrag i Sarpsfossen

Publisert 06.10.2015

Vi er godt i gang med rehabiliteringsarbeidene på Hafslund kraftstasjon og Sarpfoss dam. Dette er et samarbeidsprosjekt med Consolvo AS.

Arbeidene består i fasaderehabilitering av konstruksjonene i damanlegget med hovedvekt på betongrehabilitering av skader i overflaten og deretter maling av betongkonstruksjonene.

Det som gjør jobben litt krevende er adkomstforhold og stillasbygging ute i fossen.

Arbeidene ble påbegynt medio august og forventes ferdig i førsten av november.

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner