Mysen S16

Publisert 20.06.2023

 

 

 

Prosjektet inneholder 44 leiligheter og en kommunal helsestasjon. I tillegg finnes det to næringsarealer på bakkeplan i bygget mot David Blids gate. Bilparkering skjer under terreng med adkomst via en kjørerampe fra det planlagte gatetunet sør for utbyggingsområdet. Funksjoner over bakken er fordelt på to adskilte bygg, hver av dem har et 7. etasjers tårnbygg som inneholder leiligheter.

Råbygget er tenkt bygget med plasstøpt betong og stålsøyler. Klimavegger bygges opp i klimavegg av treverk. Det vil være punkter med betongsøyler i yttervegg. Lydvegger i leiligheter bygges opp av stålstendere og gips. Innvendige vegger bygges av stålstendere og gips.

Byggherre er Mysen S16 Utvikling AS, og kontrakten er en totalentreprise.

Riggen er på plass og rivearbeidene i David Blids gate er utført. Vi forbereder nå for spuntarbeider som vil bli utført før ferien.

Deretter blir det utgraving av kjeller og pelearbeider som står for tur.

Betongarbeidene starter etter ferien.

Gå gjerne inn på prosjektets side for mer info: https://www.sagtomta-mysen.no/

 

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner