Nexans Norway - Halden

Publisert 01.02.2017

På Nexans sitt anlegg i Halden er vi i gang med tre ulike prosjekter; Ny høyspentlab HV6, bygg for skjøting og bygg for aluminiumsekstruder og snomaskin.

1)      Ny Høyspentlab HV6. Bygget er på ca 1150 m2 med en høyde på 27 m i en etasje. Bygget er fundamentert med stålkjernepeler til fjell. Bæresystemet er søyler og bjelker i prefabrikert betong, mens fasadene består av sandwichelementer kledd med korrugerte stålplater.

2)      Nytt bygg for skjøtere. Dette er ett tilbygg på 450 m2 som er bygget med plate på mark og bæresystem i stål. Fasader er sandwichelementer kledd med korrugerte stålplater.

3)      Aluminiumsekstruder og snomaskin. Dette er ett sammensatt prosjekt med både tilbygg og ombygging av eksisterende fabrikklokaler. Det omfatter både pelefundamentering, rivearbeider, betong og stålarbeider.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner