VPK - fundamenter for høy lager

Publisert 14.03.2019

Fundamentene/gulvet til høylageret (High Bay) er godt igang. Gulvet er 3600 m2 stort og deles i 3 støpetapper. Gulvet er på det  tykkeste 1,2 meter og det går med 2750 m3 betong og 250 tonn armering. Det kreves stor nøyaktighet og det skal plasseres over 100 boltegrupper med nøyaktighet på +- 10 mm.    

Inne i fabrikken armeres det for maskinfundamenter - totalt 9 slike. 

Kontorfløyen er lukket, gulv er sparklet og de tekniske har begynt sine arbeider. Innvendige byggearbeider her starter rundt påsketider.

 

 

 

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner