Bergfruelia, Rolvsøy

46 leiligheter i Bergfruelia på Rolvsøy.

Byggherre: Omberg Eiendom AS
Prosjekttype: Leiligheter
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2005
Prosjektslutt: 2006

Leilighetene er fordelt på åtte frittliggende bygninger, og størrelsene på de forskjellige leilighetene varierer fra 57-135 m2. Fasadene er en kombinasjon av tre og STO-puss.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner