Blå Kors, Fredrikstad

29 omsorgsboliger, samt kontorer og fellesarealer for Blå Kors i Fredrikstad.

Byggherre: Stiftelsen Blå Kors, Fredrikstad
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2002
Prosjektslutt: 2003

Bygget er oppført med bærende kontruksjon i plasstøpt betong. Yttervegger utføres i bindingsverk, og forblendes med teglstein. Det er flisarbeider i hovedtrapp og fellesarealer.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner