Borg Bryggerier, Sarpsborg

Tilbygg for Borg Bryggerier.

Byggherre: Borg Bryggerier
Prosjekttype: Industribygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 1993
Prosjektslutt: 1994

Prosjektet gikk ut på å bygge et nytt tilbygg for mottak av tomgods. Bygget er oppført i plasstøpt betong i 2 etasjer, og med stål-/stålplater som tak-konstruksjon.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner