Falchåsen Terrasse, Fredrikstad

9 leiligheter i Fredrikstad.

Byggherre: Betongbygg Eiendom AS
Prosjekttype: Leiligheter
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektslutt: 2001

Prosjektet består av tre enkeltstående bygg med tre leiligheter i hvert bygg. Leilighetene har tre forskjellige størrelser, 120 m2, 107 m2 og 99 m2.

Etasjeskiller og bakvegger utføres i plasstøpt betong. Fasadene er en kombinasjon av tre og pussede flater. Taket er utført med prefabrikkerte takstoler og tekket med takstein.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner