Glenghuset, Sarpsborg

Rehabilitering av Glenghuset i Sarpsborg.

Prosjekttype: Rehablitering
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2001
Prosjektslutt: 2001

Nytt inngangsparti og rehablitering av Glenghuset. SAs byggeskikkpris 2001 gikk til Glenghuset. Utdrag fra datidens SA :

Utfordring

Juryen begrunner tildelingen med at rehabiliteringen og tilbygget på Dronningens gate 34 har skjedd på en fortjenestefull måte. Juryen sier at tilbygg på en så spesiell bygning er en stor utfordring, men dette er gjort på en måte som tilpasser husets karakter og stil uten historiserende elementer. På det eksisterende bygget ble fasadenes mur og pussflater rengjort og fugene omspekket. Deretter ble hele fasaden impregnert. Taket har fått ny takstein. Alle beslag, takrenner og nedløp er skiftet ut til kobber. Vinduene er nye men kopier av de opprinnelige.

Vellykket

Resultatet er blitt meget vellykket, sier juryen. Juryen påpeker at en stor del av byens befolkning gjennom tiden har hatt et forhold til denne bygningen. Gjennom et rikt utbud av kulturaktiviteter i regi av Gleng Musikkforum vil Glenghuset betydning for Sarpsborg by og den innbyggere videreføres. Dette har også vært en medvirkende årsak til juryen synes det er riktig å gi byggeskikkprisen for 2001til Glenghuset. Juryen består av teknisk sjef Hermod Ludvigsen, formann og arkitekt/antikvar Rolv Atle Bråten, reguleringsarkitekt Venke Storstein Wehn og redaktør Tom Helgesen.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner