Mosseregionen Brannstasjon

Vognhall, konorbygg og alarmsentral i Moss.

Byggherre: MOVAR
Prosjekttype: Næringsbygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2003
Prosjektslutt: 2004

Prosjektet har et gulvareal på 2.850 m2 og består av vognhall, kontorbygg og alarmsentral. Bygningens fundament er på spissbærende peler. Gulv er frittbæredne betongdekke og hulldekkeelementer. Bæresystem er stål, og etsjseskiller er hulldekker. Taket utføres med lett-elementer. Fasademateriale er i hovedsak tegl.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner