Østgård Borettslag, Fredrikstad

Rehabliteringsoppdrag på Østgårdfeltet på Liseby.

Byggherre: Østgård 6 borettslag
Prosjekttype: Rehablitering
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2012
Prosjektslutt: 2012

Bygget er en boligblogg på fire etasjer med 24 leiligheter. Vårt oppdrag var å fjerne eksisterende fasadeplater, for så å isolrere og kle langfasadene med puss-system og gavlene med teglforbledning. I tillegg til dette skiftet vi vinduer og balkongdører.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner