Skarmyrakvartalet - Pikeskolen, Moss

Skarmyra et er populær boområde i Moss. Plassert på høyden rett syd for sentrum, og med skoler og barnehager i umiddelbar nærhet skjønner vi godt hvorfor det er så populært. Fra Skarmyra har man kort avstand til alt, men likevel beholdt de gode bokvalitetene med rolige boliggater med villabebyggelse med egne hager.

Byggherre: Betongbygg Eiendom AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjekttype: Leiligheter
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2015
Prosjektslutt: 2017

Skarmyrakvartalet ligger akkurat i overgangen mellom byen og den etablerte villabebyggelsen på Skarmyra. Området har i mange år vært sentralt i Moss med Pikeskolen og Skarmyra skole som to sentrale bygg i området, i tillegg til brannstasjon. Pikeskolen inngår som en del av prosjektet, mens Skarmyra skole i dag er allaktivitetshus/ kulturskole. 

Pikeskolen skal bevares utvendig, men totalrehabiliteres innvendig. Bygget er fra 1890. Her er det 9 moderne leiligheter med fantastiske kvaliteter. Leilighetene får store vinduer med mye lys og god etasjehøyde. Leilighetene på toppen får åpne løsning med synlige bjelker.

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner