Skarmyrakvartalet, bygg A - Moss sentrum

Skarmyra et er populær boområde i Moss. Plassert på høyden rett syd for sentrum, og med skoler og barnehager i umiddelbar nærhet skjønner vi godt hvorfor det er så populært. Fra Skarmyra har man kort avstand til alt, men likevel beholdt de gode bokvalitetene med rolige boliggater med villabebyggelse med egne hager.

Byggherre: Betongbygg Eiendom AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjekttype: Leiligheter
Prosjektstatus: Pågår

Skarmyrakvartalet ligger akkurat i overgangen mellom byen og den etablerte villabebyggelsen på Skarmyra. Området har i mange år vært sentralt i Moss med Pikeskolen og Skarmyra skole som to sentrale bygg i området, i tillegg til brannstasjon. Pikeskolen inngår som en del av prosjektet, mens Skarmyra skole i dag er allaktivitetshus/ kulturskole. 

Skarmyrakvartalet er tenkt som en areabebyggelse med et stort felles, parkmessig areal i midten. Byggenes yttergrense forholder seg til tilstøtende bygg, gater og alléer. Bebyggelsen fordeler seg på tre leilighetsbygg i 4/5 etasjer. Mot syd, langs Løkkegata, er bygningsvolumene redusert i størrelse for å speile bebyggelsen på motsatt side av gaten, og for å slippe mest mulig lys og sol inn i kvartalet.

Fra hovedinngang/ parkeringsanlegg vil man kunne ta heisen opp til sin etasje hvor leiligheten har direkte adkomst fra trapperommet. Denne løsningen gir muligheten til effektive og spennende innredningsløsninger.

Prosjektet har totalt 105 leiligheter. Det er parkeringsanlegg under deler av prosjektet, som skal romme parkering for beboere og næring. Prosjektet selges og bygges ut i etapper.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner