Storm Klima, Moss

Næringsbygg på Årvollskogen i Moss.

Byggherre: Storm Klima Eiendom AS
Prosjekttype: Næringsbygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2011
Prosjektslutt: 2012

Oppføring av næringsbygg. Bygget er på nesten 3.000 m2 og har 2 butikker og lager i 1. etasje, og kontorlokaler i 2. etasje. Bygget består av stål huldekker, og med sandwichelementer som fasade. Innvendig oppdeling består stort sett av trekonstruksjoner med noe innslag av sandwichelementer.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner