Torggata 12, Sarpsborg

Kontor og leiligheter i Sarpsborg sentrum.

Byggherre: Betongbygg Eiendom AS
Prosjekttype: Leiligheter, Forretningsbygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 1999
Prosjektslutt: 2000

Prosjektet gikk ut på å prøve å gjenskape den gamle og æreverdige fasaden til Kristiansen Hotell på et nybygg. I 1. og 2. etg er det kontor/forretningsvirksomhet. I 3. etg er det leiligheter som er solgt som selveierleiligheter.

Bygget vant i 2000 SAs byggeskikkpris. Under er et utdrag av begrunnelsen for prisen.

Torggata_orginal.jpg

Orginalen

torggata12_2.jpg

Ingen dissens 

Det er SAs lesere som kommer med forslag på kandidater til byggeskikkprisen, mens en jury som består av teknisk sjef Hermod Ludvigsen (formann), antikvar/arkitekt Rolv Atle Bråten, reguleringsarkitekt Venke Storstein Wehn og ansvarlig redaktør Tom Helgesen, kårer vinneren. SA har aldri tidligere fått så mange forslag fra publikum på et bestemt bygg som i år. Det er åpenbart at sarpingene er veldig glade for at ærverdige Kristiansens hotell er blitt erstattet med et nybygg som elegant har føyd seg inn i fasaden mot Torget - som om det alltid skulle ha stått der.

Tettet igjen 

Måten Torggata 12 er gjenoppbygd på gjør at juryen samlet seg om dette bygget som vinner av SAs byggeskikkpris 2000. - Som nabo til Sarpsborg torg, som er valgt til byens «Tusenårssted», var det en krevende oppgave, sier juryen i sin vurdering. - I stedet for å lage en bygning med avvikende formspråk, har byggherren valgt å lage et bygg som har underkastet seg helheten i eksisterende bebyggelse. Dessuten er bygge- og detaljarbeidene utført på en fortjenestefull måte. Resultatet er blitt en vakker fasade ut mot byens viktigste byrom. Et skjemmende hull i «tanngarden» er omsider tettet igjen.

Identitet

Juryen karakteriserer Torggata 12 i det nordøstre hjørnet av Sarpsborg torg som en av byens viktigste eiendommer, hvor det tidligere så tradisjonsrike Kristiansens hotell sto. Nybygget inngår i et av de mest intakte kvartalene i byen. - Det har derfor vært viktig at eiendommen ble bebygd på en slik måte at det harmonerte med de øvrige byggene i kvartalet, spesielt nabobyggene, for å bevare helheten. Det var også viktig i forhold til byens identitet, sier juryen.

Ikke kopi

Byggherren sto overfor valget mellom å gjenoppbygge i tråd med dagens formspråk eller bygge etter gamle prinsipper med tidstypiske stilelementer fra århundreskiftet. Valget falt på det siste. Nybygget er ikke en kopi av det gamle Kristiansens hotell, selv om det kan se slik ut, men har et klassisk formspråk, som var typisk for den tiden og som først og fremst virker oppsluttende i forhold til stedet, sier juryen.

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner