Verket skole, Moss

Nybygg for Verket skole i Moss.

Byggherre: Moss Kommune v/ Eiendomsetaten
Prosjekttype: Næringsbygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 1997
Prosjektslutt: 1998

Nybygget er oppført med plasstøpt betong i grunnmuren, kjeller og sjaktvegger i de øvrige etasjer. Bæresystemet er av stål (+ betongsøyler) og med etasjeskiller og tak av prefabrikerte hulldekkelementer. I gymsal er det også benyttet Lett-tak elementer.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner